DEVIpipeheat™ 10 w/plug (DPH)Саморегулиращите се нагревателни кабели DEVIpipeheat™ 10 w/plug се използват за отопление на тръби.
Нагреварелният кабел е снабден със захранващ кабел с дължина 1,5m завършващ с щепсел.


DEVIpipeheat™ 10 w/plug (DPH)

Технически данниКодов №НаименованиеМощност за линеен метър
(W)
Дължина
(m)
Мощност
(W)
Обявено напрежение
(V)
КонструкцияСъпротивление
(Ohm)

DEVIpipeheat™ 10 w/plug

140F0700        
98300020 DEVIpipeheat™ 10 w/plug102 m20230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300021 DEVIpipeheat™ 10 w/plug104 m40230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300022 DEVIpipeheat™ 10 w/plug106 m60230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300023 DEVIpipeheat™ 10 w/plug108 m80230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300024 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1010 m100230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300025 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1012 m120230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300026 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1014 m140230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300027 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1016 m160230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300028 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1019 m190230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300029 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1022 m220230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300030 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1025 m250230Полупроводим - саморегулиращ се 
98300071 DEVIpipeheat™ 10 w/plug102 m20230Semi-conductive self-limiting 
98300072 DEVIpipeheat™ 10 w/plug104 m40230Semi-conductive self-limiting 
98300073 DEVIpipeheat™ 10 w/plug106 m60230Semi-conductive self-limiting 
98300074 DEVIpipeheat™ 10 w/plug108 m80230Semi-conductive self-limiting 
98300075 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1010 m100230Semi-conductive self-limiting 
98300076 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1012 m120230Semi-conductive self-limiting 
98300077 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1014 m140230Semi-conductive self-limiting 
98300078 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1016 m160230Semi-conductive self-limiting 
98300079 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1019 m190230Semi-conductive self-limiting 
98300080 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1022 m220230Semi-conductive self-limiting 
98300081 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1025 m250230Semi-conductive self-limiting 


Документация

Инструкция
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VIDST502, Език: English, Дата на издаване: 19/06 2014
 
DEVI Pipeheat Installation Instructions
Pipeheat_Instruction_VIFST502.pdf (0,6 Mb), Номер на литературата: VIFST502, Език: English, Дата на издаване: 27/11 2017
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Номер на литературата: VIHQA302, Език: English, Дата на издаване: 24/01 2013
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Номер на литературата: VKLUE202, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VQIVA102, Език: English, Дата на издаване: 05/02 2014
 


Проспект
 
DEVIflex - Брошура
DEVIflex_broshure_A4_8_pages_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB144, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2013
 


Техническа документация
 
DEVIpipeheat™
DS - DEVIpipeheat VDIWQ302.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIWQ302, Език: English, Дата на издаване: 26/01 2018