Терморегулатори

DEVIlink™DEVIlink е система за централизирано управление на отоплението в цялото жилище по безжичен път. Управлението се извършва от централен контролер с цветен touch-screen екран.

Системата DEVIlink се състои от три безжични устройства:

- DEVIlink CC (централен контролер)- задължителен
- DEVIlink FT (подов термостат) - задължителен
- DEVIlink RS (въздушен сензор) - по избор

>Натиснете тук за да видите демо на DEVIlink™


DEVIlink™

Технически данниКодов №НаименованиеОписаниеIP клас

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFICentral Controller21
140F1136 DEVIlink™ RSRoom Sensor21
140F1137 DEVIlink™ FT - ELKOFloor Thermostat31
140F1138 DEVIlink™ RURepeater unit21


Документация

Декларации
 
EU Declaration for DEVIlink FT / Danfoss Link FT
EU declaration - DEVI Link FT Danfoss Link FT (VJJWB102v01).pdf (0,5 Mb), Номер на литературата: VJJWB102, Език: English, Дата на издаване: 13/06 2017
 


Изтегляне на софтуер
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Номер на литературата: VSGDB102, Език: English, Дата на издаване: 18/03 2012
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Номер на литературата: VSCKA802, Език: English, Дата на издаване: 19/02 2014
 
DEVIlink™ CC version Mk. lll Software - Danfoss Link 3.2.4.tar
Danfoss Link 3.2.4.tar (46,5 Mb), Номер на литературата: VSIIA102, Език: English, Дата на издаване: 23/05 2014
 
Devilink™ offline demo
Offline Devilink Flash.zip (0,6 Mb), Номер на литературата: VSCKB102, Език: English, Дата на издаване: 25/03 2008
 


Инструкция
 
Devilink FT Installation Manual
DEVIlinkFT_VICKB502_08095924.pdf (0,8 Mb), Номер на литературата: VICKB502, Език: English, Дата на издаване: 05/10 2017
 
Devilink FT Ръководство за инсталация
DEVIlinkFT_VICKB544_08096079.pdf (0,8 Mb), Номер на литературата: VICKB544, Език: Български, Дата на издаване: 05/10 2017
 
Devilink HR Hidden Relay - Installation Manual
Devilink_HR_Installation_VIFRS102.pdf (1,7 Mb), Номер на литературата: VIFRS102, Език: English, Дата на издаване: 16/09 2009
 
Devilink PR Plug in Relay - Installation Manual
Devilink_PR_Installation_VIFRR102.pdf (1,6 Mb), Номер на литературата: VIFRR102, Език: English, Дата на издаване: 16/09 2009
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC402_08095916.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VICKC402, Език: English, Дата на издаване: 06/10 2017
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC444_08096167_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VICKC444, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB202_08096204_EN.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VIJWB202, Език: English, Дата на издаване: 09/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA502_08095908.pdf (4,5 Mb), Номер на литературата: VICKA502, Език: English, Дата на издаване: 11/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA544_08096154.pdf (5,3 Mb), Номер на литературата: VICKA544, Език: Български, Дата на издаване: 12/10 2017
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Номер на литературата: VKLUE202, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Проспект
 
Devilink Brochure 8 pages
Devilink_brochure_8s.pdf (7,5 Mb), Номер на литературата: VBCKD102, Език: English, Дата на издаване: 07/04 2008
 
Devilink Leaflet M65
Devilink_M65.pdf (1,9 Mb), Номер на литературата: VBCKI102, Език: English, Дата на издаване: 02/07 2008
 


Ръководство за потребителя
 
Devilink - Getting Started
Devilink_CC_VUCKA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Номер на литературата: VUCKA102, Език: English, Дата на издаване: 30/01 2008
 


Случаи на приложение
 
Case story - Energy Plus House
Energy Plus House.pdf (3,7 Mb), Номер на литературата: VZJWA102, Език: English, Дата на издаване: 20/10 2014
 
Maximum comfort with minimal investment Private house in Lučenec, south Slovakia
Lucenec Slovakia.pdf (0,1 Mb), Номер на литературата: VZIVX102, Език: English, Дата на издаване: 30/09 2015
 


Техническа документация
 
Danfoss Link™ FT - Floor Thermostat
DS - DEVIlink FT_VDIIG302.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIG302, Език: English, Дата на издаване: 27/02 2018
 
DEVIlink™ CC - Central Controller
DS - DEVIlink CC_VDIIC302.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIC302, Език: English, Дата на издаване: 27/02 2018
 
DEVIlink™ PR - Plug-in Relay
DS - DEVIlink PR.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIE102, Език: English, Дата на издаване: 07/07 2015
 
DEVIlink™ RS - Room Sensor
DS - DEVIlink RS_VDIIF302.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDIIF302, Език: English, Дата на издаване: 27/02 2018
 
DS - DEVIlink RU
DS - DEVIlink RU_VDJWM302.pdf (0,2 Mb), Номер на литературата: VDJWM302, Език: English, Дата на издаване: 27/02 2018