Нагревателни кабели

DEVIhotwatt™DEVIhotwatt™ се използва в приложения за поддържане на дадена температура на захранващи тръби с топла вода.

DEVIhotwatt™
• Подсигурява наличието на топла вода до кранчето на чешмата
• Осигурява икономия в случите, когато циркулацията на цялата с-ма не е необходима
• Лесен е за монтаж, тъй като може да се реже на необходимите ви според случая дължини.
• Пести от излишно източване на водата, тъй като тя винаги е топла


DEVIhotwatt™

Технически данниКодов №НаименованиеДължина
(m)
Мощност
(W)
Съпротивление
(Ohm)

DEVI Hotwatt

98300958 DEVIhotwatt™ 55На барабан от 100m  
98300959 DEVIhotwatt™ 70На барабан от 300m  


Документация

Инструкция
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VIDST502, Език: English, Дата на издаване: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Номер на литературата: VIHQA302, Език: English, Дата на издаване: 24/01 2013
 


Каталог
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue April_19.pdf (16,8 Mb), Номер на литературата: VKLUE202, Език: English, Дата на издаване: 27/05 2019
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue May18 .pdf (8,3 Mb), Номер на литературата: VKLUE102, Език: English, Дата на издаване: 07/02 2017
 


Кратко ръководство
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Номер на литературата: VQIVA102, Език: English, Дата на издаване: 05/02 2014
 


Проспект
 
DEVIflex - Брошура
DEVIflex_broshure_A4_8_pages_BG.pdf (0,7 Mb), Номер на литературата: VBHQB144, Език: Български, Дата на издаване: 06/10 2013
 


Спецификация на изделието
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Номер на литературата: VLFSB102, Език: English, Дата на издаване: 04/01 2010
 


Техническа документация
 
DEVIhotwatt™ 45
DS - DEVIhotwatt 45, 55, 70 (B)_VDIWN302.pdf (0,8 Mb), Номер на литературата: VDIWN302, Език: English, Дата на издаване: 27/02 2018