Други продукти за отопление

DEVIrail™DEVIrail™

DEVIrail™

Технически данниСтоков код 98808157 
Наименование TOWELRAIL CHROME 60W 
Описание тип M 
Мощност 60   W
Обявено U 230   V
IP клас IP 44 
Размери H 555 
Размери L 685 
Цвят Хром