Други продукти за отопление

DEVIrail™DEVIrail™

DEVIrail™

Технически данниСтоков код 98806151 
Наименование TOWELRAIL CHROME 20W 
Описание тип U 
Мощност 20   W
Обявено U 230   V
IP клас IP 44 
Размери H 290 
Размери L 585 
Цвят Хром