Други продукти за отопление

DEVIrail™DEVIrail™

DEVIrail™

Технически данниСтоков код 98804958 
Наименование TOWELRAIL CHROME 40W  
Описание тип S 
Мощност 40   W
Обявено U 230   V
IP клас IP 44 
Размери H 450 
Размери L 600 
Цвят Хром