Други продукти за отопление

DEVItemp™DEVItemp™

DEVItemp™

Технически данниСтоков код 69812543 
Наименование DEVItemp™ 109 T 
Мощност 9000   W
Обявено U 3 x 400   V
Тегло 15  kg
EAN 5703464010039 
IP клас IP 44