Други продукти за отопление

DEVItronic™DEVItronic™

DEVItronic™

Технически данниСтоков код 60802451 
Тегло 0,82  kg
Наименование DEVItronic™ 240V 160W 
Мощност 160   W
Обявено U 12 - 48   V
IP клас IP 55