Други продукти за отопление

DEVItronic™DEVItronic™

DEVItronic™

Технически данниСтоков код 60802261 
Тегло 0,82  kg
Наименование DEVItronic™ 220-440V 
Мощност 40   W
Обявено U 12 - 48   V
IP клас IP 55