Други продукти за отопление

DEVItronic™DEVItronic™

DEVItronic™

Технически данниСтоков код 60802253 
Тегло 0,82  kg
Наименование DEVItronic™ 110-240V 
Мощност 40   W
Обявено U 110 - 240   V
IP клас IP 55