Други продукти за отопление

DEVItronic™DEVItronic™

DEVItronic™

Технически данниСтоков код 60802204 
Тегло 0,82  kg
Наименование DEVItronic™ 12-48V 40W/10C 
Мощност 40   W
Обявено U 12 - 48   V
IP клас IP 55