Други продукти за отопление

DEVItronic™DEVItronic™

DEVItronic™

Технически данниСтоков код 60802113 
Тегло 0,36  kg
Наименование DEVItronic™ 220-440V 
Мощност 20   W
Обявено U 12 - 48   V
IP клас IP 55