Други продукти за отопление

DEVItronic™DEVItronic™

DEVItronic™

Технически данниСтоков код 60801156 
Тегло 0,61  kg
Наименование DEVItronic™ 240V 70W 145MM 
Мощност 70   W
Обявено U 12 - 48   V
IP клас IP 55