Други продукти за отопление

DEVItronic™DEVItronic™

DEVItronic™

Технически данниСтоков код 60800109 
Тегло 0,35  kg
Наименование DEVItronic™ 110-240V 
Мощност 15   W
Обявено U 110 - 240   V
IP клас IP 55