Други продукти за отопление

60800075DEVItronic™

60800075

Технически данниСтоков код 60800075 
Тегло 0,34  kg
Наименование DEVItronic™ 12-48V 15W/10C 
Мощност 15   W
Обявено U 12 - 48   V
IP клас IP 55