Нагревателни кабели

140F1408DEVIflex™ 10T (DTIP)

140F1408

Технически данниСтоков код 140F1408 
Наименование DEVIflex™ 10T (DTIP) 
Дължина 25m  m
Мощност 240  W
Обявено напрежение 230  V
Съпротивление 220 Ohm  Ohm