Нагревателни кабели

140F1215DEVIflex™ 10T (DTIP)

140F1215

Технически данниСтоков код 140F1215 
Наименование DEVIflex™ 10T (DTIP) 
Дължина 2m  m
Мощност 20  W
Обявено напрежение 230  V
Съпротивление 2646 Ohm  Ohm