Нагревателни кабели

140F0700DEVIpipeheat™ 10 w/plug (DPH)

140F0700

Технически данниСтоков код 140F0700